Faciliteter

 

Velkommen i Vestermarie-Nylars Køre- og Rideforening.

Der er to ridehuse i etablissementet, en 20x60 hal, kaldet A og en 20x60 hal, kaldet B.

Hal A benyttes som hovedregel til undervisning og Hal B benyttes til friridning.

Der er ophængt undervisningsskemaer i hallen, så man kan holde sig informeret om, hvornår der er aktivitet i hal A og B.

Ved holdundervisning kan der ikke rides friridning på samme bane.

Alt springmateriel står i hal A og kan frit anvendes ifølge ridehusreglerne.

Ridehjelm er påbudt ved al ridning i etablissementet.

Der må ikke frispringes i hal B.

Fra ridehallen går en sti direkte til Vestermarie Plantage og Almindingen.

Der er to udendørs dressurbaner på 20x60 og en springbane.

Ved arrangementer, som f.eks. stævner, er etablissementet lukket for friridning.

Ridehusreglementet, der står på hjemmesiden og er ophængt i etablissementet, bedes læst og efterlevet.

En rundvisning og orientering om etablissementet får du som nyt medlem ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Mailadresser ses på hjemmesiden.

Der må IKKE rides i den skov, der ligger lige ved siden af ridehallen. Det er privat skov, og vi kan ikke få tilladelse til at ride der.

Du må gerne tage din hund med i etablissementet, hvis du har den i snor.

Husk at rydde op efter dig selv og din hest, samt slukke alt lys, når du forlader etablissementet som den sidste.

Parkeringsforhold: Under stævner bedes trailere m.m. holde nærmest ridehallen og tilskuere m.m. holde hen mod skoven.

P-plads og staldareal skal efterlades i rengjort stand, og udfejning fra trailer skal samles op i trillebør. Der er to trillebøre samt værktøj. Der er lys på P-plads.

Begge ridehuse er forsynet med vandingsanlæg. Disse bliver vandet efter behov i for- og efterårssæson. Man kan ikke selv vande, men evt. henvende sig til bestyrelsen, hvis man ønsker vanding af bane.

Opslagstavle lige uden for hal A er bestyrelsens informationstavle og kan ikke benyttes af medlemmerne.

Medlemmernes opslagstavle hænger for enden af staldgang i hal A, og kan frit benyttes til alle slags opslag.