Velkommen til VNKR

Vi er en forening beliggende i Vestermarie på Bornholm lige i udkanten af en af Danmarks største skove.

Vi har faciliteter, der giver gode muligheder for både træning og stævner. Vil du vide, hvad der foregår af faste aktiviteter, kan du se vores haltider. Med et gæstekontingent kan du prøve, om klubben er noget for dig.

Kunne du tænke dig at blive medlem i vores forening, kan du kontakte en af foreningens ledere.

Du er altid velkommen til at kikke forbi i hallen.

Opslagstavlen

Generalforsamling
Så tror vi på det - sæt kryds i kalenderen for årets generalforsamling:
onsdag den 19. maj 2021 klokken 19.00.
Der er stadig restriktioner pga corona, så meld gerne til på facebook senest kl. 12.00 den 19/5 - så ved vi, om vi skal være ude eller inde 🙂
Dagsorden iflg. Vedtægter:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter, udvalg og revisorer.
6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer til VNKR Ridecenter S/I.
7. Valg af fanebærer og suppleant. - foreslås Ad Hoc
8. Behandling af indkomne forslag. -
(Spørgsmål vedrørende foreningen, der ønskes behandlet ved ordinær generalforsamling, indgives skriftligt til bestyrelsen senest fem dage inden generalforsamlingen. Kan sendes på mail: vnkr@vnkr.dk )
9.Virksomhedsplan for det kommende år.
10.Godkendelse af kontingent.
11..Eventuelt.

Klubben byder på kaffe / te og kage