Vestermarie-Nylars Køre- og Rideforenings Ridecenter er en selvejende institutionens hvis formål er at varetage og fremme interessen for ride- og
køresporten og øvrige forhold vedrørende hestens brug og pleje, at etablere og drive en ridehal med tilhørende bane og klubhus.

Centret vedtægter finder du her