logo Vestermarie-Nylars Køre- & Rideforening

Kontingenter:

Junior, under 18 år: 400 kroner pr. halvår

Senior, over 18 år: 550 kroner pr. halvår

Junior 18-25 år under uddannelse - ikke bosat på Bornholm: 225 kroner pr. halvår

Passiv: 200 kroner pr. år

Gæstekontingent 75 kroner pr. uge

 

Noter til kontingenter:

Juniorkontingent er inklusiv en ugentlig undervisningstime i dressur på begynderniveau (p.t. tirsdag.) Al anden undervisning er egenbetaling.

Juniorkontingent for unge under uddannelse er kun gældende for unge, der ikke er bosiddende på Bornholm.

Passive medlemmer kan ikke starte stævner for VNKR.

Kontingent opkræves to gange årligt i januar og juli måned.

Aktive kontingenter giver fri adgang til at benytte klubbens faciliteter.

Man kan ikke starte stævne på et gæstekontingent.

 

Ind- og udmeldelse:

Ind- og udmeldelse af klubben skal ske til den til enhver tid siddende kasserer.

Henvendelse til kassereren pr. telefon eller mail: vnkr@vnkr.dk

Følgende oplysninger ønskes: Fulde navn, adresse, fødselsdato, undervisningsønsker.

Kontingentindbetalinger kan ske på følgende konti:

VNKR-klubmedlemmer: 1551-0006252338

VNKR-støttemedlemmer: 0657-8475655231

Gyldigt medlemskab træder i kraft ved indbetaling af kontingent.

 

Æresmedlemmer:

Ejvind Funch 0510 1933

Leif Folkmann 0902 1943

Johan Sørensen 1601 1942

Tove Sonne 1601 1944

Axel Hansen 0209 1958

 

 

 

 

 

 

 


Vestermarie-Nylars Køre- & Rideforening, Skovgårdsvejen 21B, Vestermarie, 3700 Rønne