logo Vestermarie-Nylars Køre- & Rideforening

Bestyrelse  og organisation

Formand og distriktsrepræsentant:

Cathrine Ingildsen: vnkr@vnkr.dk

 

Næstformand:

Susanne Møller: vnkr@vnkr.dk

 

Kasserer:

Camilla Riis: vnkr@vnkr.dk

 

Sekretær:

Kirsten Tjørnholm: vnkr@vnkr.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Anja Gjetting: vnkr@vnkr.dk

 

Suppleanter:

Lone Folkmann

Zenia Poulsen

 

Stævneudvalgsformand:

Cathrine Ingildsen  kina.ingildsen@gmail.com

 

Bestyrelsen holder som hovedregel møde den første tirsdag i måneden.

Referat fra seneste bestyrelsesmøde opslåes på hjemmesiden cirka en uge efter seneste møde.

 

Organisation

VNKR er en køre- og rideforening, der er medlem af Dansk Ride Forbund og Dansk Idræts Forbund

VNKR lejer faciliteter af S/I VNKR Ridecenter - en selvejende institution, der har bygget og ejer ridehusene på lejet grund.

VNKR Støtteforening er ikke organiseret i Dansk Ride Forbund.

 

 


Vestermarie-Nylars Køre- & Rideforening, Skovgårdsvejen 21B, Vestermarie, 3700 Rønne